May 06, 2019

Mga Uri ng Scam sa Online Lending na Kailangan mong Malaman

Hindi maikakaila na sa panahon ngayon, napakaraming Modus Operandi ang kumakalat na siyang umaabuso sa pangangailangan ng mga Pilipino lalo na at karamihan ng mga transaksyon ay nagaganap online at sa iba pang mga espasyong digital.

Kaya naman upang matulungan tayong maging alerto sa mga scams, ito ay ilang mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong upang maiwasang mabiktima ng mga ganitong online lending scams.

Anu-ano ang ilang mga online scams na talamak sa panahon ngayon?

  • Pagtanggap ng mga mensahe mula sa social media, SMS, at emails na nanghihingi ng bayad para sa mga utang mula sa lehitimong online lenders at pagbabanta ng mga legal na hakbang kung hindi agarang makakapagbayad.
  • Pagtanggap ng mga mensaheng mayroong mga links na maaaring makakuha ng mga personal na impormasyon tulad ng bank details na maaaring magamit ng mga scammers.

Ano ang ilang mga bagay na maaaring magawa upang maiwasan ang ma-scam sa mga ganitong modus?

  • Laging maging maalam tungkol sa mga bagong modus na ginagawa ng mga scammers.
  • Laging basahin ang terms and conditions ng mga serbisyong gagamitin, maging ang data privacy policy ng kompanya.
  • Huwag mahiyang magtanong, ngunit siguraduhing tamang tao ang pinagtatanungan.
  • Laging mag-imbestiga at mag-verify tuwing makakatanggap ng mga mensahe upang masiguro na ito ay lehitimo.
  • Huwag mag-panic.
  • Laging maging kalmado at magkaroon ng presence of mind kapag nakakatanggap ng mga notice.
  • Laging mag-update ng system processes.

Kung sakaling maging biktima ng online scams, ano ang maaaring gawin?

  • Alamin ang tamang lugar na maaaring pagsanggunian, pagtanungan, pagsampahan ng reklamo, o pagbigyan ng kumento at suhestiyon. Ito ay maaaring ang mismong kompanya, ang pulisya, mga abogado, o mga Government agencies tulad ng NPC, SEC, o DTI.

Laging maging alerto at maging responsable sa mga aktibidad online. Siguraduhin ding lehitimo ang mga kumpanyang pakikipagtransaksyunan – tulad ng Cashwagon. Ingat!

Important pages

May 06, 2019
Contact us
If you have any questions, you can contact us.
Our managers will help you!
Addresses
Green Money Tree Lending Corp.
The World Centre 330 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City
Monday - Friday
10:00 A.M. - 7:00 P.M.
We are an international company
Sri Lanka
Philippines
Malaysia
Vietnam
Indonesia
India
Green Money Tree Lending Corp. The World Centre 330 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City. Certificate of Authority No. 2343 granted by the Securities and exchange commission on 30 June 2017. (02) 7908-2891, (02) 8396-6621